Barkos Bea

1957-ben született Szegeden.

„Bölcsésznek, őstörténet kutatónak indult, majd a képzőművészetben találta meg gondolatainak legmegfelelőbb kifejezési formáit. 1995 óta foglalkozik tűzzománccal. A technika jelentette minden lehetőséget használ: grafikusi, festői, gyűrt és ötvöszománcokat készít. Alkotásaiban megjelenik az ősiséghez való vonzódása, de a modern irányzatok is teret nyernek munkáin”. (Dr. Máté Zsuzsanna)

„Munkássága nemzeti kultúránkból, annak képi és képzeletvilágából sarjadzik, mely legféltettebb kincsünk, melyben összefonódik egymással múltunk és jelenünk, és ami nemzeti azonosságtudatunkat biztosítja. Nemzeti kultúránk évezredes történelmünk során létrejött érték, melyet generációk sora hozott létre, alakított és ad tovább. Küzdelmes a múltunk és viszontagságos a jelenünk, azonban ebben, a fennmaradásunkért folytatott folyamatos küzdelemben nemesedett kultúránk. Barkos Bea tűzzománc kompozícióin keresztül betekintünk egy forrongó, saját elképzelései által meghatározóan motivált, azaz a saját útját járó, állandóan kísérletező művész képzeletvilágába. Munkájának az ereje a tiszta forrásban rejlik. Bemutatja, hogy létezik egy tiszta, a múltunk kristályainak elegyéből származó, a színes képzelet szülte világ, mely múltunkban gyökeredzik, jelenünket táplálja és a jövő felé visz bennünket.” (Dr. Andó István)

Újszerű megfogalmazásban jelennek meg munkáin a környező világ impressziói térbeli alkotások formájában. Szívesen tervez és készít ékszereket és transzformál használati tárgyakat tűzzománc alkotásokká, ezzel új összefüggést teremt az archaikus és a mai élményvilág között.

1996. óta állít ki, hazai és nemzetközi egyéni és kollektív tárlatok fémjelzik eddigi pályáját. 2007-ben másoddiplomásként végzett a Kaposvári Egyetem Művészeti Karon. Munkái Magyarországon, Európa és Ázsia különböző országaiban, valamint az USA-ban találhatók meg. Köztéri alkotása Algyőn, a Borbála fürdőben látható. A Tápéi Tűzzománc Tanoda alapítója, szellemi mentora. A Kép-Tér alkotócsoport alapító tagja. Oktatóként tűzzománc tanfolyamokat és művésztelepet vezet.

 

Tapei tuzzomanc fuzet_Barkos

This post is also available in: angol, német